mandag den 4. marts 2019

Opmærksomhedspunkter

Opmærksomhedspunkt, -er. Forekommer oftest i flertal. Opstået omkring eller efter årtusindskiftet (seneste). Fyldord, ikke betydningsbærende. Må rent logisk henvise til en liste, samt være en påstand om, at denne liste er opmærksomhed værd. I praksis en stærk indikation på, at dette ikke er tilfældet.

lørdag den 2. marts 2019

Dissidents


Dissenter

Vi tillader os at sætte spørgsmålstegn ved alting, og vi mener, at det er vigtigt at gøre det. Selv det, som vi regner for godt og sandt og guddommeligt, sætter vi spørgsmålstegn ved. Og selv om vi måske er bange for at blive rystet i vore forestillinger og for at få afsløret nogle af vore antagelser som ubegrundede fordomme, så bliver vi ved med at stille kritiske spørgsmål både til os selv og andre. Vi er overbeviste om, at sandhed er et gode, og at Gud påskønner vores søgen efter sandhed.