torsdag den 27. juni 2013

Fluernes herre

Torden over folkekirken
Som et lyn fra en klar himmel kom forleden et lovforslag fra Ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen. Det drejede sig om, at biskopper i folkekirken fremover skulle ansættes i en periode på højest 10 år, inden de atter skulle degraderes eller pensioneres.