fredag den 14. november 2008

Feltpræst i skudlinjen for omgang med våben

Et fotografi af en feltpræst, der poserer med håndvåben, vækker debat om feltpræsters rolle. Mange var klar med kritik. Biskop Erik Norman Svendsen var dog klar i mælet: 
"Der er for mig at se ingen som helst grund til at forarges på feltpræsten, der blot har haft et muntert frikvarter med sine soldaterkolleger i en presset og dødsensfarlig hverdag. Både forsvaret og feltprovsten har desuden været endog særdeles tilfreds med feltpræstens indsat under meget vanskelige vilkår, – Derimod kan min respekt for de medier, der finder det relevant at offentliggøre et privat foto og dermed hænger præsten ud, ligge på et meget lille sted." Kristeligt-Dagblad 14. november 2008
Det er på ingen måde forargelige billeder eller forkert adfærd.

At mene, at dette måtte være tilfældet, skyldes nok dels et jomfrunalsk forhold til skydevåben (og denne manglende erfaring må man måske bære over med og have lidt ondt af), dels en forståelse af præstegerningen som noget specielt åndelig, der kun bør foregå i rituel, distanceret og anonym form.

Når en feltpræst poserer på private billeder med et par pistoler, er det blot folkelig og fornøjelig og ikke væsensforskellig fra, at en sognepræst i Danmark kan gå i brugsen i træsko eller drikke øl med sognebørn efter Sankt Hans-talen.

Jeg er glad for at se Thomas Østergaard Aallmann som præst og som menneske, der deler erfaringer med sin menighed, og ikke som et spøgelse, der godt nok aldrig træder forkert, men heller aldrig gør noget indtryk overhovedet i virkelighedens verden.

Stefan Klit Søndergaard, 
sognepræst i Broager, tidligere kaptajn af reserven og udsendt som ECMM-observatør i Bosnien i 1993