onsdag den 30. oktober 2013

Statsfinansieret rockeruddannelse

Kon­tra­Fak­ten
30. ok­to­ber 2013

Det har vakt stor opmærk­som­hed i kir­ke­li­ge kred­se, at en ano­nym provin­spræst er gået i me­di­er­ne og har fo­re­slået en stats­fi­nan­si­e­ret ro­ck­er­ud­dan­nel­se. Vi har besøgt præsten i hans smuk­ke præstegård, som lig­ger ved si­den af en ka­rak­te­ri­stisk, stor lands­by­kir­ke, som står ty­de­ligt i land­ska­bet.

tirsdag den 1. oktober 2013

Tillykke med fødselsdagen?

Rokokoposten har også skrevet om debatten i forbindelse med jubilæet: Hærværk er lidt ok...
I dag er det 40 år siden, at loven om fri abort blev indført. Og det er naturligvis emnet for dagens leder i Kristeligt Dagblad. Her anerkender Niels Bjerager loven, uden direkte at sige god for den, samtidig med, at han også problematiser dens følgevirkninger under titlen “Fri abort skabte nye dilemmaer”(kun abonnenter):
“Indførelsen af fri abort i dag for 40 år siden havde blandt andet til formål at afkriminalisere de mange aborter, der med fare for kvindens liv blev foretaget hos kvaksalvere og på udenlandske klinikker. Men lovgivningen kan aldrig blive en etisk blåstempling af fri abort. Af samme grund skal der ikke føres kamp mod lovgivningen, men derimod mod den abortkultur og den abortpraksis, der hersker.”