søndag den 2. december 2012

Folkekirke-testen

Rorschach-blækklatter
Schweizeren Herman Rorschach færdiggjorde i 1921 den meget anvendte psykologiske test, Rorschach-testen. Den består af en række symmetriske blækklatter, som testpersonen skal udtale sig om. Og efter, hvad testpersonen mener at kunne læse i blækklatterne, skulle psykologen, som udfører testen, kunne vurdere en persons personlighedstræk og psykopatologi.

lørdag den 1. december 2012

Folkekirkens logo - 2

Charms
Firmaet Pandora reklamerer på sin hjemmeside: ”Med mere end 600 valgmuligheder i sterlingsølv, 14 kt. guld og to-tonet kan du ikke undgå at finde et charm for hvert af dine særlige øjeblikke i PANDORAs udvalg.” På hjemmesiden findes en meget fin armbåndsdesigner.

Folkekirkens logo

Folkekirken har fået nyt logo. Det ser meget pænt ud og fås i mange forskellige farver. I den her viste regnbue-udgave har de mange farver den fordel, at logoet let kan anvendes i god samklang med farverne på eksisterende hjemmesider og andet grafisk materiale, hvis nogen skulle ønske at benytte logoet i en sådan sammenhæng.

Det kunne fx være interessant for organisationer, som har ”Folkekirken” i sit navn: Folkekirkens Nødhjælp, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Folkekirkens Ungdomskor osv.

søndag den 30. september 2012

Tro og vantro

I en læsværdig kronik i Kristelig Dagblad med titlen ”Senmoderne teologer må finde en bedre dagsorden” (29. sep. 2012) kommenterer Carsten Breengaard bl.a. Lars Sandbecks synspunkter i  bogen ”De gudsforladtes Gud”. Han skriver:
[Her] bliver tro nu sendt i lastekataloget. Nu skal det være vantroen alene. Sandbeck erklærer stolt, at han ”presser den endnu længere”. Og han er helt lystig ved tanken, for det er naturligvis, siger han modigt, en streg i regningen for alle troende, som higer efter en Gud, som kræver tilbedelse, og som favoriserer de fromme.

tirsdag den 18. september 2012

Præventiv tilbageholdenhed 2

Jeg vasker mine hænder sagde Pontius Pilatus, da han havde haft fingrene i en sag, som han ikke brød sig om. Og nu meldes der om, at man også kan vaske sit hår for ikke at få skægget i postkassen.

mandag den 17. september 2012

Overvældende usmageligt?

Advarsel: Afbildede græshoppe Romalea microptera er 
dødelig giftig for fugle og forårsager opkastning hos
mindre pattedyr.
Det er fornyligt kommet frem, at en præst har sagt op, fordi en kollega ved en gudstjeneste havde spist en levende græshoppe. (JV: Præst spiste græshoppe - kollega sagde op). Præsten, der sagde op, havde forinden klaget til domprovst og biskop og kaldt græshoppespisningen et stunt og kirkeligt dyredrab, men fik sin klage afvist. (BT: Jysk præst spiste græshoppe under gudstjeneste: Kollega siger op i protest).

søndag den 16. september 2012

Frit valg på alle hylder...

Som så ofte er Rokokopostens artikler, når man tænker over det, langt fra satire, men beskriver alt for virkelige problemer. Sådan også i den på Facebook omdiskuterede artikel "Derfor vil du hellere være neger", som beskriver,  hvordan den hvide mand egentlig undertrykker sin naturlige trang og drift, hvilket gør ham ked af det.

fredag den 31. august 2012

Sex og hedenskab i Præsteforeningens Blad

Den Danske Præsteforenings medlemsblad "Præsteforeningens Blad" har sommeren igennem haft sex på plakaten, for i hele 5 numre af bladet har sognepræst og sexolog Benedikte Baggesgaard skrevet om seksualitet og teologi under en række overskrifter som: Hvad er seksualitet?, Når der lurer et øje i det høje, Intet menneskeligt skal være dig fremmed, Religion og erotik, Det hele menneske.

Store og små agurker

Tilbagevendende sommeren igennem var også diskussionen, om Enhedslisten er et demokratisk eller et revolutionært parti. Arven fra stalinismen røber sig jo indimellem, når selv højtstående medlemmer af partiet ikke rigtig kan aflægge gamle vaner, man kommer til at sige, at man skal afskaffe militær og politi, samt ikke mindst ejendomsretten, som skal indskrænkes til at omfatte højest ens personlige tandbørste.

onsdag den 29. august 2012

Vielse i naturen - gift i kirken?

Efter en lang sommerpause er jeg tilbage på denne blog. Jeg har nydt naturen og siddet ude i solen langt væk fra computeren. Men det er dog lykkedes mig at følge med i den løbende debat, og sommerens største emne i agurketiden var vielser i naturen.

torsdag den 5. juli 2012

Præsteløftets og samvittighedens alvor

Claus von Stauffenberg
(15. november 1907 - 21. juli 1944) 
“Tiden er inde til, at der nu bliver gjort noget. Den som vover at gøre noget, må være sig bevist, at han vel går over i den tyske historie som forræder. Undlader han at gøre det, så vil han være en forræder overfor sin egen samvittighed.”
Agnete Raahauge har kommenteret sagen om samtalen mellem sognepræst Frederik Berggren Smidt og biskop Peter Fischer-Møller. Hun skriver bl.a.:
“Hvad er den største trussel mod det folkekirkelige fællesskab? At en sognepræst tager kirkens bekendelsesgrundlag så alvorligt, at han protesterer mod sin biskop? Eller at biskoppen gør sin tids opfattelse af kærlighed og samliv til læremæssig norm og forbyder præster at tage skarpt til genmæle herimod?
Er det ikke biskopperne, der tømmer præsteløftet for alvor - og dermed også sætter svindsot i ordene om præsters skyldighed over for foresatte?

tirsdag den 3. juli 2012

Kristeligt-Dagblad en føljetonavis?

Den afbildede bog kender jeg ikke, men titlen er interessant, for hvem er den rettroende kætter?
I går mandag kogte Kristeligt-Dagblad videre på den historie, som jeg nævnte i fredags i Strid om vederstyggelighed. Det skete i artiklen med titlen Biskop sætter præst på plads: Vi er ikke frafaldne, som indeholder udtalelser fra biskop Peter Fischer-Møller.

Det kunne være ganske interessant at se den “fælles udtalelse fra præsten og biskoppen om sagen”, så man ikke behøvede blot at forholde sig til journalistisk gennemtygget konklusion over udfaldet af bemeldte samtale. Men det dukker nok op i avisen en gang ved lejlighed, for det er åbenbart vigtigere at spise læserne af med journalistiske slæbesild end at levere præcise og konkrete nyheder så snart, man har dem. (Og hvis man ikke har den fælles udtalelse, hvorfor fortæller avisen så ikke det?)

fredag den 29. juni 2012

Strid om vederstyggelighed

Stort til lykke til Frederik Berggren Schmidt for, at han - formoder jeg - har kunnet stå fast på ordets grund.

Og et stort tillykke til biskop Peter Fischer-Møller, som slipper for at se sin lange næse, når han ser sig selv i spejlet; den ser man jo kun i profil.

Og næsen kommer sikkert heller ikke i vejen under biskoppens bibellæsning, som vist nærmest må have karakter af fjernstudium...

Baggrunden for lykønskningerne er:

"Når loven lyver"

JENS KRISTIAN BECH PEDERSEN, ØSTPARKEN 38, OKSBØL
Loven kan ikke ændre på den virkelighed, at et homoseksuelt ægteskab ikke kan skabe, hvad et heteroseksuelt ægteskab kan, nemlig børn og familie.
Lovforslag L 106 om homoseksuelle ægteskaber er 7/6 vedtaget af Folketinget. Og dermed gennemtrumfes med lovgivningsmagt, at samliv mellem homoseksuelle kan etableres som og kaldes ægteskab.
Loven er altså et magtbud. Men loven lyver. For loven kan ikke lovgive om sandhed og virkelighed, sådan som også sovjetkommunistisk sandhedslovgivning forsøgte det.
Loven kan på trods af sit magtbud og sit magtovergreb på ordet ægteskab ikke ændre kristendommens syn på, hvad ægteskab er, eller ændre den virkelighed, at et homoseksuelt ægteskab ikke kan skabe, hvad et ægte heteroseksuelt ægteskab kan, nemlig børn og familie. Så loven lyver.
Og det er synd for de homoseksuelle, at de nu er trukket ind i dette morads af virkelighedsfordrejning, løgnagtig brug af ordet ægteskab og falske ægteskabsritualer, i stedet for at vi respekterer de homoseksuelle for den virkelighed, de står i, nemlig som samlevende, der ikke selv vil eller kan skabe familie, som kvinde og mand kan det.

Offentlig samtale med hinanden

Med denne lovgivningsmæssige forløjethed vil befolkningen stadigt skarpere blive bevidst om den virkelighed, at der herefter vil være ægte ægteskaber og så det, som man lovgivningsmæssigt blot kalder for ægteskaber.
Vi vil ikke kunne undgå offentligt at samtale med hinanden og vore børn om, hvad virkelighedens forskelle er.
Hvad er ægte ægteskab, og hvad er blot lovens forståelse af ægteskab?
Men hvis samtalen føres offentligt, hvad så? Så er spørgsmålet, om denne uundgåelige samtale om, hvad ægte ægteskaber kan skabe, og hvad andre ægteskaber ikke kan skabe, vil kunne undgå at kollidere med straffelovens § 266 b. (Læs resten i Jyllands-Posten...)

“Det kniber med biskoppers samvittighedsfrihed”

Esben Lunde Larsen skriver i Kristeligt-Dagblad:

Det har vakt forargelse hos biskop Kresten Drejergaard og biskop Peter Skov-Jakobsen, at en gruppe præster fra Evangelisk Luthersk Netværk ønsker at indsætte en pastoral vejleder som følge af biskoppernes position i sagen om et nyt vielsesritual.

Det har fået Kresten Drejergaard til at nedlægge forbud mod indsættelse af den nye pastorale vejleder i en kirke i Fyns Stift. Ligesom det har fået hårde ord med på vejen af Peter Skov-Jakobsen, der omtaler handlingen som ”en meningsløs og ligegyldig provokation”.

Under protest

Torsdag d. 7. juni blev den ny ægteskabslov, der blandt andet skal danne juridisk ramme for et ritual for vielse af homoseksuelle, vedtaget i Folketinget. Og mandag d. 11. juni præsenterede 8 biskopper det af kirkeministren forlangte ritual. det skulle være klar til lovens ikrafttræden d. 15. juni. Ved gudstjenesten i Broager kirke, søndag d. 17. juni, læste jeg under meddelelser følgende (som også står på www.broagerkirke.dk) op:

fredag den 22. juni 2012

1/3-ritual

KontraFakten, d. 22. juni 2012

Det nye ritual for vielser af samme køn, som 8 biskopper præsenterede i en kronik i Jyllands-Posten d. 11. juni, har givet anledning til debat

Man har bl.a. fundet bønnernes formuleringer besynderlige. Fx at vi modnes i hinandens kærlige blikke. Det har fået fysikere til at overveje, om blikke virkelig udsender lys? Og sundhedsmyndigheder og Fagbladet Kosmetik vil undersøge, om overdreven eksponering giver overmodning og altså rynker?:

torsdag den 21. juni 2012

Præventiv berigtigelse - 3

"Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express it. Every concept that can ever be needed, will be expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its subsidiary meanings rubbed out and forgotten. Every year fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller. There's no reason or excuse for committing thoughtcrime. It's merely a question of self-discipline, reality-control. The Revolution will be complete when the language is perfect. Newspeak is Ingsoc and Ingsoc is Newspeak.
Under arbejdstesen: “Man skal berigtige et forhold, hvorom der i fremtiden med en vis sandsynlighed ville kunne opstå tvivl om, hvad man egentlig har sagt, gjort eller ment”, har jeg før anvendt og arbejdet med begrebet “præventiv berigtigelse”.

tirsdag den 19. juni 2012

Ekstrem tolerance

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, har kritiseret Evangelisk-Luthersk Netværks indsættelse af en Pastoral Vejleder. Han mener, at at det er en meningsløs provokation, når præsterne har lov til at sige nej til at udføre ritualet. Det viser, mener han, “en ekstrem høj grad af rummelighed i folkekirken”. Det citeres han for i artiklen “Konflikten optrappes: Københavns biskop raser mod højrefløjspræster” (Kristeligt-Dagblad 15. juni 2012):

“Det er en meningsløs og ligegyldig provokation at vælge at udsondre sig på den måde, og det grænser til hykleri. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad problemet er. Det mindretal af præster, som ikke ønsker at vie par af samme køn, har en klar, lovfæstet ret til at sige nej. Det i sig selv viser en ekstremt høj grad af rummelighed. At denne fløj mener, at biskopper og provster, som går ind for kirkelige vielser af par af samme køn, automatisk gør sig ubrugelige som vejledere i andre teologiske spørgsmål, viser en helt eklatant mangel på respekt for deres teologiske fagfæller og tilsynsførende”.

torsdag den 7. juni 2012

Kirkens bud på homo-vielsesritual lækket

I følge forlydender i pressen vil den føjelige del af landets biskopper på mandag aflevere et ritual for homovielser til kirkeminister Manu Sareen.

Men heltnormalt.dk kan i dag meddele:

Ringrideroptog i Broager 2012

Første week-end i juli holdes der ringriderfest i Broager.

Der indledes med et stort, festligt og farvestrålende optog med 360 udklædte cykelryttere, som går gennem byen hen til festpladsen under akkompagnement af Gråsten Garden, Sønderborg Garden, Braue Brandværns Show-Band og Husby Feuerwehrs Orchester.

tirsdag den 5. juni 2012

Ved magt og ved styrke, men ikke ved ånd

»Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!« Sådan lød engang sloganet for Kristeligt-Dagblad.

Det er i øvrigt en avis, som jeg efterhånden mest kender ikke fra de højere luftlag, men fra skyen. Det skyldes, at den postleverede avis først dukker op i postkassen ved min bopæl hen på eftermiddagen, hvorfor jeg oftest når at læse netudgaven tidligere i løbet af dagen og ofte slet ikke får kigget i papirudgaven.

lørdag den 26. maj 2012

Nem og hurtig død

En hue til for tidligt fødte.
Et nemt lille strikke-projekt, der gør
god gavn på hospitalet.
Man kan godt føle sig som en jeronimus og en teologisk dinosauer, når ens opfattelser af forskellige småting ikke passer til tidens stemning. Hvor alvorlig er i fx idealiseringen og idyliseringen af homoseksuelle parforhold og indførelse af et kirkeligt ritual for indgåelse af dem? Det er dog kun tegn på teologisk nedsmeltning. Der er ikke nogen, der dør af det, så det drejer sig højest om de dele af triaden hor1, mord og frafald, som man kan omvende sig fra og så at sige gøre skaden god igen.

torsdag den 12. april 2012

Godhedens pris

Iqbal Farooq og
kronjuvelerne
Om børnebogen Iqbal Farooq og kronjuvelerne af Manu Sareen:
“Så går det løs igen! Inden Iqbal Farooq får set sig om, er han endnu engang rodet ud i en vanvittig historie, fyldt med forviklinger, farverige personer og en hemmelige forbindelse mellem kronjuvelerne og Ungdomshuset”.

mandag den 9. april 2012

Namedropping?

I den seneste tid er kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen blevet kritiseret ikke bare af præster og biskopper, men af en hel række andre prominente personer, hvor af nogle er blevet nævnt her på bloggen. Det er bl.a. kirkehistorikeren Thorkild C. Lybytidligere rektor for Præstehøjskolen Niels Thomsenprofessor Peter Kurrild-Klitgaard. Og der har også i flere aviser været ledere, som advarer mod tvang i åndelige spørgsmål i almindelighed og tvungen indførelse af samkønnede ægteskaber i folkekirken i særdeleshed.

torsdag den 5. april 2012

Manu fortæller - 2

Jeg har tidligere i Manu fortæller og i billedteksten til Unødig strid været lidt inde på Manu Sareens rolle som børnebogsforfatter. Hans bøger får gode anmeldelser, men jeg har ikke haft tid eller lyst til selv at læse dem endsige læse dem for mine børn.

Dog har historikeren Jes Fabricius Møller gjort sig den umage og fundet ud af, at Manu Sareen, minister for ligestilling, også i fiktionen har en noget stereotyp opfattelse af andre og nedgør dem på det groveste, her med sin åbenlyse og ukritiske modvilje mod alt tysk:
»[Historien] foregår i nutiden, og hovedpersonernes skole ”er solgt til en pølsetysker ved navn Von Zwettllerswein Gehundden, og alle elever skal fra nu af gå med bæfarvede skoleuniformer og synge tyske morgensange”, som det hedder i handlingsreferatet. Bogens illustrationer viser en bistert udseende og skaldet mand med ridebukser og pisk. Munterheden i tonen er et tyndt lag fernis over det klassiske fjendebillede af ”tyskeren” som sadistisk, prøjsisk, adelig officer med et navn, der klinger af både svin og hund, til lejligheden tilsat en latrinær association. Dette billede er forkert, tarveligt og uretfærdigt på så mange måder, at man næsten ikke orker at gå i rette med det.«

“Har Manu Sareen et problem?”

Tillidssvækkende
»Troværdighed er guld værd i politik–og det modsatte er omvendt meget lidt værd. [...] Opfatter ens politiske allierede eller potentielle samarbejdspartnere én som svær at stole på, kan det være et alvorligt handicap.

Det burde kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen (RV) måske skrive sig bag øret. Den dansk-indiske politiker med den sympatiske udstråling er ihvertfald siden sin udnævnelse gentagne kommet med udsagn, som for mange andre har fremstået som på kant med sandheden. Senest denne uges historie om, at han hævdede, at han skulle have hørt danske præster true ham med straf på “dommedag”, hvis regeringen indførte kirkelige vielser for homoseksuelle. «

mandag den 2. april 2012

“Indrømmer præste-brøler - blev ikke truet med dommedag”

Man er lidt ophængt for tiden...
»Kirkeminister Manu Sareen (R) har hængt præster ud på falsk grundlag.

For kun en uge siden satte kirkeminister Manu Sareen brand i den aktuelle debat om homovielser med en opsigtsvækkende påstand om, at højrefløjspræster havde truet ham og den øvrige regering med, at de "vil blive straffet på dommedag", hvis bøsser og lesbiske nogensinde ville få ret til at gifte sig i kirken.

Men ingen præst har nogensinde i en samtale med Manu Sareen fremsat den slags udtalelser. Det indrømmer Manu Sareen nu over for BT.«
Sådan skriver BT i dag. Læs hele historien...

søndag den 1. april 2012

Præventiv tilbageholdenhed

KontraFakten d. 1. april 2012

Redaktionen beklager, at dagens artikel ganske mangler, da vi ved, at vore læsere har ventet spændt hele dagen. Men vi har i dagens anledning udøvet præventiv tilbageholdenhed1 og pålagt os selvcensur2.

lørdag den 31. marts 2012

Fornuftens fremmarch eller taktisk tilbagetog

Trækken i land
Kirkehistorikeren Thorkild C. Lyby skriver ud fra et grundtvigsk frihedssyn, at alle ægteskaber bør indgås for en borgerlig øvrighed, hvorimod velsignelsen er kirkens sag. Med en sådan frihed i åndelige anliggender...

Biskopper på retræte

Bispekåbe - en parafrase
fra Smykkeskrivet
Statens Kunstfond
KontraFakten d. 31. marts 2010

Ifølge Kristeligt Dagblad har to biskopper på tre dage opsagt deres stilling før tid. “En del af forklaringen kan være træthed overfor voksende administrative byrder”, fortæller Marie Vejrup Nielsen, religionsforsker ved Aarhus Universitet.

Præventiv berigtigelse - 2

I en tid med nysprog og omstyrtning af hævdvundne institutioner er det ganske svært at være med på beatet og selv bidrage med nyskabelser.

Men tilfældigvis er selv jeg faldet over et lille guldkorn: Præventiv berigtigelse. Udtrykket er ganske enkelt ikke anvendt af andre før. Ikke på nettet i hvert fald, hvad en googlesøgning viser.

fredag den 30. marts 2012

Tøsefornærmet

Fødevareminister Mette Gjerskov har udtalt sig på Facebook:
De der biskopper – skulle de ikke finde en talsmand fra dette århundrede? Præster får lov at vie homoseksuelle, men de kan også sige nej tak. Denne åbenbart helt uhyrlige mulighed får biskopper til at blive tøsefornærmede: nu skal alle vielser ud af kirken, siger de. Har de mon overvejet konsekvenserne? Der røg lige hver fjerde kunde i butikken. Vi helt almindelige, der kommer til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, sparer således en tur i kirken – men er det i kirkens interesse? Man skulle måske overveje sit medlemskab af den forening…

onsdag den 28. marts 2012

“Unødig strid”

Uddrag af dagens Leder i JyllandsPosten:
Med et lovforslag om kirkevielser af homoseksuelle par vil [kirkeministeren] forpligte kirken på et område, hvor han som minister og politiker overhovedet ikke burde blande sig. Det er velkendt, at der inden for folkekirken hersker vidt forskellige opfattelser af, hvilken plads homoseksuelle forhold skal have i kirkens liv. Hvad den enkelte præst eller biskop inderst inde mener om homoseksuelle forhold, er ikke til at vide, men der er også ganske aldeles irrelevant i situationen.

tirsdag den 27. marts 2012

Folkekirken skræmt af kirkefolk

KontraFakten, d. 27. marts 2012

Det har vakt bestyrtelse i ledende kredse i Folkekirken, at nogle af dens medlemmer tror på, hvad der står i Bibelen. Og også blandt præsterne er problemet omfattende, idet en undersøgelse har vist, at fortællinger som fx den om Jerikos mure ofte anvendes i forkyndelsen. Og det gør man ganske ureflekteret på trods af, at sådanne fortællinger er fuldstændig uegnede for børn.

søndag den 25. marts 2012

Præventiv berigtigelse

Jeg indrømmer blankt, at jeg har været ude at cykle på motorvejen i dag. Men det må ikke foranledige nogen til den misforståelse at tro, at der skulle tale om en lovovertrædelse. Sagen er simpelthen, at den nye motorvej mellem Sønderborg og Kliplev har været åben for offentligheden i denne weekend. Og man har kunnet gå, løbe eller cykle kortere eller længere ture.

lørdag den 24. marts 2012

Kirkeminister på retræte

KontraFakten, d. 24. marts 2012

Efter, at Kirkeminister Manu Sareen er blevet truet med dommedag og helvedes flammer*, har det nærmest været umuligt at få fat i den udskældte minister for at få en kommentar. KontraFaktens udsendte har dog langt om længe fået foretræde i ministeriet.

Vi har været helt nede i kælderen de sidste tre dage og holdt seminar med vores politiske bagland. Her sad vi på trods af modstanden lunt og godt omkring pejsen og diskuterede strategi, og hvordan vi kunne imødekomme truslerne fra de hellige. Men nu er vi ovenpå igen.

fredag den 23. marts 2012

Straf i pædagogikken

Nogle er imod gammeldags pædagogik med ”kæft, trit og retning”. De ser ned på den traditionelle pædagogik, der søger påbud og regler gennemført ved sanktioner. Og de vil slet ikke straffe, sige skældsord eller give ”røvture”.

Jeg kan derimod godt finde på at kalde konfirmanderne for hængeører, snothvalpe og sløve bananer. Og jeg straffer gerne hårdt - for at holde kursen:

Nu er isen ved at smelte

CCM U+08 Sr.
Det var 17 grader varmt og solskin i eftermiddags, så det kan måske lyde mærkeligt, at isen er ved at smelte, når det så tydelig er forår. Men sagen er, at når det drejer sig om den kunstige is, så er vinteren lang. Og det er kunstig is, som mine børn og jeg har løbet meget på denne vinter.

torsdag den 22. marts 2012

Værsgo og spis!

Statistiske argumenter (appel til popularitet) er altid problematiske.

Derfor spørger Niels Hausgaard også: “Er de fleste de bedste eller bare de fleste?” Og derfor har man udtrykket: “Spis lort, 1.000.000 fluer kan ikke tage fejl!”

onsdag den 21. marts 2012

Præst beskyldes for sensationsmageri

KontraFakten, d. 21. marts 2012

Filip Nørrehus, sognepræst ved Frydenborg Kirke, indrømmer, at han har udtalt sig uforsigtigt til dagbladet SandsvigTidende. “Ja, det må jeg erkende”, siger han. “Og jeg gjorde det for at få opmærksomhed”.

Og man må medgive, at præsten har fået opmærksomhed. Først fik han forsideplacering og dobbeltopslag med billeder inde i avisen, og senere blev han citeret drypvis gennem flere dage, mens bekymrede borgere reagerede vredt på hans udtalelser.

Gæt en artikel

En lille opgave for den opmærksomme læser. Hvor stammer denne artikel fra?:
S vil bruge kirker til it-undervisning
Det er nødvendigt at bruge kirkerne til at undervise ældre i it, mener S.

tirsdag den 20. marts 2012

En huleboer i præstekjole?

Skriverier i JyskeVestkysten i de seneste par dage, kunne give anledning til den antagelse.

Men man skal nu ikke tro på alt, hvad der står i avisen:

Loyal ateist

It's not that I'm an atheist, but rather that I'm a member og God's loyal opposition Woody Allen skulle have sagt: "To You I'm an atheist; to God, I'm the Loyal Opposition." Han er ikke det eneste medlem af Guds loyale opposition:
"Der står mig bekendt intet i Bibelen om, at sognepræsten skal være en mand, men det står, at mand og kvinde skal føjes sammen.

mandag den 19. marts 2012

Et spørgsmål om valg - 2

Jeg er i forbindelse med mit foregående blogindlæg blevet spurgt:
Men du mener, at seksualitet er noget man selv kan vælge, eller hvad. Jeg forstår det ikke rigtigt? Biseksuelle kan selv vælge, men homoseksuelle og heteroseksuelle kan ikke vælge. Jeg er lidt forvirret. Hvad mener du?

søndag den 18. marts 2012

Et spørgsmål om valg!

Skal man berigtige helt indlysende misvisende, løsrevne og selvmodsigende citater? Tja, nu har jeg i hvert fald gjort det...

Mænd skal også kunne føde børn

Der har på nettet længe floreret en historie om en gravid mand: "The pregnant Mr. Lee".

Historien er ikke sand, men stammer fra en slags online installationskunst, der vil tage emnet op til debat. (Se The First Human Male Pregnancy).

“Manu Sareen diskriminerer kirken i forhold til islam”

Ralf Pittelkow. Den Korte Avis, 18. marts 2012

"Kirkens syn på ægteskabet er et teologisk spørgsmål. Staten skal ikke afgøre teologiske spørgsmål. Staten kan gifte homoseksuelle, men om de kan tildeles ægteskab i kirken, må afgøres af kirken.

Ikke nok med, at staten leger teolog – med kirkeminister Manu Sareen i spidsen. Man gør det oven i købet på en ualmindelig plump og arrogant måde."

fredag den 16. marts 2012

Et nødråb på vej ud af folkekirken

I et debatforum, som jeg deltager i, spurgte en kvinde:
Kære liste
Dette er et nødråb!
Kan nogle fortælle mig, hvor man skal gå hen, ja, i det hele taget hvad man skal gøre, når man som jeg er i mod homovielser?

torsdag den 15. marts 2012

“Hver tredje præst er imod homovielser”

JyskeVestkysten, torsdag d. 15. marts 2012

Næsten hver tredje sognepræst ønsker ikke at vie homoseksuelle, når det fra den 15. juni bliver muligt. Det fremgår af en rundspørge, fra Berlingske Research, der har spurgt 532 præster.
  - Det er ud fra en betragtning om menneskelivet, at jeg ikke kan stå inde for det, forklarer Stefan Klit Søndergaard fra Broager sogn, der er blandt de præster, som ikke ønsker at vie homoseksuelle par.
INDLAND/ SIDE 4-5

lørdag den 3. marts 2012

Dukkefører eller marionet?

"For tiden er kirkeministeren ved at sætte sig ud over grundlovens §4, der forpligter staten til at støtte den evangelisk-lutherske kirke", skriver Katrine Winkel Holm i Jyllands-Posten.

Og hun fortsætter: "Vi skriver kirkehistorie her - på den ufede måde. For mig bekendt har ingen anden kirkeminister dristet sig til at diktere folkekirkens nye ritualer. Dertil kommer, at enhver ved, at Manu Sareens motiv er ligestillingspolitisk ... i klokkeklar modstrid med Den Augsburgske Bekendelse."