onsdag den 28. marts 2012

“Unødig strid”

Uddrag af dagens Leder i JyllandsPosten:
Med et lovforslag om kirkevielser af homoseksuelle par vil [kirkeministeren] forpligte kirken på et område, hvor han som minister og politiker overhovedet ikke burde blande sig. Det er velkendt, at der inden for folkekirken hersker vidt forskellige opfattelser af, hvilken plads homoseksuelle forhold skal have i kirkens liv. Hvad den enkelte præst eller biskop inderst inde mener om homoseksuelle forhold, er ikke til at vide, men der er også ganske aldeles irrelevant i situationen.
Sagen er, at kirkeministeren med sit lovforslag har skabt en ganske unødvendig splittelse i folkekirken. For nogle af kirkens embedsmænd såvel som for en række menige medlemmer af folkekirken er dette spørgsmål om tvangsgennemførelse af et ritual så afgørende, at de alvorligt overvejer at forlade folkekirken. Andre foreslår, at vielserne føres helt ud af kirkeligt regi og gennemføres som rent juridiske kontraktforhold. Det medfører både sorg, frustration og vrede, at en minister således i ligestillingens navn med et folketingsflertal vil gennemføre et ritual, som er store dele af folkekirkens embedsmænd såvel som menige medlemmer inderligt imod. 

Billedtekst: Som et mindre tilfældigt kuriosum kan nævnes, at Manu Sareen er nomineret og blandt finalisterne til Orlaprisen 2012 med titlen Hvad fætter gør, er altid det rigtige.