lørdag den 31. marts 2012

Biskopper på retræte

Bispekåbe - en parafrase
fra Smykkeskrivet
Statens Kunstfond
KontraFakten d. 31. marts 2010

Ifølge Kristeligt Dagblad har to biskopper på tre dage opsagt deres stilling før tid. “En del af forklaringen kan være træthed overfor voksende administrative byrder”, fortæller Marie Vejrup Nielsen, religionsforsker ved Aarhus Universitet.

Den forklaring tror biskop Karsten Nissen gerne på: “Ja, jeg mener, at Marie Vejrup Nielsen har fuldstændig ret. Og der er ingen tvivl om, at hun har ekspertviden på området administration, idet hun har skrevet disputats om emnet med titlen ‘Sin and Selfish Genes’”.

Kåben tynger
En anden populær forklaring er, at bispekåberne simpelthen er blevet for tunge. Således havde biskop Erik Norman Svendsen, som måtte gå af allerede i 2009, en bispekåbe, som vejede 16 kg.

Vi har faktisk tilbudt biskopperne at sy sommerbispekåber”, siger Heidi Moisen fra Atelier 2000, som i mange år har fremstillet præstekjoler efter mål til folkekirkens præster. Præsterne er jo glade for muligheden for at bestille særlig lette præstekjoler, der ikke er så varme om sommeren, så vi tænkte, at biskopperne havde et lignende behov for lette kåber”.

Det viste sig dog, at der slet ikke var noget ønske om forandring. Dels gik Danmarks royale ugeblad, Billed-Bladet, ind i sagen for at beskytte den hidtidige leverandør af bispekåber, dels var biskopperne bange for, at folk derved skulle finde anledning til at sige, at biskopperne var vejede og fundet for lette. Ja, og så gør den traditionelle, kraftige kåbe også rygklapperiet mere udholdeligt, siger en biskop, som af indlysende grunde ikke ønsker sit navn frem.

Stigende trusselsniveau?
En besynderlig detalje i Søndagsavisen forleden har dog givet anledning til visse konspirationsteorier. Sagen er, at kirkeminister Manu Sareen dér har ladet præcisere, at han ikke er blevet mødt af dommedagstrusler fra biskopper.
FAKTABOKS

Retræte
- det at en hær trækker sig tilbage, gradvis opgivelse af en plan eller idé

- (militær) signal om at gå til ro om aftenen

- det at trække sig tilbage for i stilhed at rette opmærksomheden mod det åndelige

- en seniorordning i Præsteforeningen, en slags førtidspensionering

Men præciseringen er ud fra sammenhængen i artiklen ganske meningsløs, og nu går spekulationerne på, om der skulle have været tale om gensidige dommedagstrusler minister og biskopper imellem, og at det skulle have været sådanne trusler, som har fået de to biskopper til at trække sig tilbage.

En redaktør på Danmarks teologiske blog, Contra Ventum, afviser dog spekulationerne og kalder dem utidig mytedannelse: “Alle ved jo, at biskopperne hverken frygter Gud eller Fanden”.