mandag den 4. marts 2019

Opmærksomhedspunkter

Opmærksomhedspunkt, -er. Forekommer oftest i flertal. Opstået omkring eller efter årtusindskiftet (seneste). Fyldord, ikke betydningsbærende. Må rent logisk henvise til en liste, samt være en påstand om, at denne liste er opmærksomhed værd. I praksis en stærk indikation på, at dette ikke er tilfældet.

lørdag den 2. marts 2019

Dissidents


Dissenter

Vi tillader os at sætte spørgsmålstegn ved alting, og vi mener, at det er vigtigt at gøre det. Selv det, som vi regner for godt og sandt og guddommeligt, sætter vi spørgsmålstegn ved. Og selv om vi måske er bange for at blive rystet i vore forestillinger og for at få afsløret nogle af vore antagelser som ubegrundede fordomme, så bliver vi ved med at stille kritiske spørgsmål både til os selv og andre. Vi er overbeviste om, at sandhed er et gode, og at Gud påskønner vores søgen efter sandhed.

torsdag den 28. februar 2019

Kompromitterende indretning

Denne blog blev startet med hjælp fra Kirkeministeriet og dets Vejledning om brug af sociale midler, som udkom d. 3. januar 2012.

Og for nylig udkom så “Vejledning vedr. fredelig indretning i og omkring præsters kontorer. Det skete, d. 13. februar, mens jeg var på vinterferie, så jeg nåede kun at læse den temmelig overfladisk. Det var let, for vejledningen er skrevet med meget stor skrift.

Tommy Robinson

Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist.
Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand.
Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist.
Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde.
Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.
Martin Niemöller (1892-1984)

Tommy Robinson fjernet fra Facebook pga. denne dokumentarudsendelse.

Se også: Techgiganterne er de nye totalitære, som vil bestemme, hvad du må vide...