lørdag den 31. marts 2012

Fornuftens fremmarch eller taktisk tilbagetog

Trækken i land
Kirkehistorikeren Thorkild C. Lyby skriver ud fra et grundtvigsk frihedssyn, at alle ægteskaber bør indgås for en borgerlig øvrighed, hvorimod velsignelsen er kirkens sag. Med en sådan frihed i åndelige anliggender...

Biskopper på retræte

Bispekåbe - en parafrase
fra Smykkeskrivet
Statens Kunstfond
KontraFakten d. 31. marts 2010

Ifølge Kristeligt Dagblad har to biskopper på tre dage opsagt deres stilling før tid. “En del af forklaringen kan være træthed overfor voksende administrative byrder”, fortæller Marie Vejrup Nielsen, religionsforsker ved Aarhus Universitet.

Præventiv berigtigelse - 2

I en tid med nysprog og omstyrtning af hævdvundne institutioner er det ganske svært at være med på beatet og selv bidrage med nyskabelser.

Men tilfældigvis er selv jeg faldet over et lille guldkorn: Præventiv berigtigelse. Udtrykket er ganske enkelt ikke anvendt af andre før. Ikke på nettet i hvert fald, hvad en googlesøgning viser.

fredag den 30. marts 2012

Tøsefornærmet

Fødevareminister Mette Gjerskov har udtalt sig på Facebook:
De der biskopper – skulle de ikke finde en talsmand fra dette århundrede? Præster får lov at vie homoseksuelle, men de kan også sige nej tak. Denne åbenbart helt uhyrlige mulighed får biskopper til at blive tøsefornærmede: nu skal alle vielser ud af kirken, siger de. Har de mon overvejet konsekvenserne? Der røg lige hver fjerde kunde i butikken. Vi helt almindelige, der kommer til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse, sparer således en tur i kirken – men er det i kirkens interesse? Man skulle måske overveje sit medlemskab af den forening…

onsdag den 28. marts 2012

“Unødig strid”

Uddrag af dagens Leder i JyllandsPosten:
Med et lovforslag om kirkevielser af homoseksuelle par vil [kirkeministeren] forpligte kirken på et område, hvor han som minister og politiker overhovedet ikke burde blande sig. Det er velkendt, at der inden for folkekirken hersker vidt forskellige opfattelser af, hvilken plads homoseksuelle forhold skal have i kirkens liv. Hvad den enkelte præst eller biskop inderst inde mener om homoseksuelle forhold, er ikke til at vide, men der er også ganske aldeles irrelevant i situationen.

tirsdag den 27. marts 2012

Folkekirken skræmt af kirkefolk

KontraFakten, d. 27. marts 2012

Det har vakt bestyrtelse i ledende kredse i Folkekirken, at nogle af dens medlemmer tror på, hvad der står i Bibelen. Og også blandt præsterne er problemet omfattende, idet en undersøgelse har vist, at fortællinger som fx den om Jerikos mure ofte anvendes i forkyndelsen. Og det gør man ganske ureflekteret på trods af, at sådanne fortællinger er fuldstændig uegnede for børn.

søndag den 25. marts 2012

Præventiv berigtigelse

Jeg indrømmer blankt, at jeg har været ude at cykle på motorvejen i dag. Men det må ikke foranledige nogen til den misforståelse at tro, at der skulle tale om en lovovertrædelse. Sagen er simpelthen, at den nye motorvej mellem Sønderborg og Kliplev har været åben for offentligheden i denne weekend. Og man har kunnet gå, løbe eller cykle kortere eller længere ture.

lørdag den 24. marts 2012

Kirkeminister på retræte

KontraFakten, d. 24. marts 2012

Efter, at Kirkeminister Manu Sareen er blevet truet med dommedag og helvedes flammer*, har det nærmest været umuligt at få fat i den udskældte minister for at få en kommentar. KontraFaktens udsendte har dog langt om længe fået foretræde i ministeriet.

Vi har været helt nede i kælderen de sidste tre dage og holdt seminar med vores politiske bagland. Her sad vi på trods af modstanden lunt og godt omkring pejsen og diskuterede strategi, og hvordan vi kunne imødekomme truslerne fra de hellige. Men nu er vi ovenpå igen.

fredag den 23. marts 2012

Straf i pædagogikken

Nogle er imod gammeldags pædagogik med ”kæft, trit og retning”. De ser ned på den traditionelle pædagogik, der søger påbud og regler gennemført ved sanktioner. Og de vil slet ikke straffe, sige skældsord eller give ”røvture”.

Jeg kan derimod godt finde på at kalde konfirmanderne for hængeører, snothvalpe og sløve bananer. Og jeg straffer gerne hårdt - for at holde kursen:

Nu er isen ved at smelte

CCM U+08 Sr.
Det var 17 grader varmt og solskin i eftermiddags, så det kan måske lyde mærkeligt, at isen er ved at smelte, når det så tydelig er forår. Men sagen er, at når det drejer sig om den kunstige is, så er vinteren lang. Og det er kunstig is, som mine børn og jeg har løbet meget på denne vinter.

torsdag den 22. marts 2012

Værsgo og spis!

Statistiske argumenter (appel til popularitet) er altid problematiske.

Derfor spørger Niels Hausgaard også: “Er de fleste de bedste eller bare de fleste?” Og derfor har man udtrykket: “Spis lort, 1.000.000 fluer kan ikke tage fejl!”

onsdag den 21. marts 2012

Præst beskyldes for sensationsmageri

KontraFakten, d. 21. marts 2012

Filip Nørrehus, sognepræst ved Frydenborg Kirke, indrømmer, at han har udtalt sig uforsigtigt til dagbladet SandsvigTidende. “Ja, det må jeg erkende”, siger han. “Og jeg gjorde det for at få opmærksomhed”.

Og man må medgive, at præsten har fået opmærksomhed. Først fik han forsideplacering og dobbeltopslag med billeder inde i avisen, og senere blev han citeret drypvis gennem flere dage, mens bekymrede borgere reagerede vredt på hans udtalelser.

Gæt en artikel

En lille opgave for den opmærksomme læser. Hvor stammer denne artikel fra?:
S vil bruge kirker til it-undervisning
Det er nødvendigt at bruge kirkerne til at undervise ældre i it, mener S.

tirsdag den 20. marts 2012

En huleboer i præstekjole?

Skriverier i JyskeVestkysten i de seneste par dage, kunne give anledning til den antagelse.

Men man skal nu ikke tro på alt, hvad der står i avisen:

Loyal ateist

It's not that I'm an atheist, but rather that I'm a member og God's loyal opposition Woody Allen skulle have sagt: "To You I'm an atheist; to God, I'm the Loyal Opposition." Han er ikke det eneste medlem af Guds loyale opposition:
"Der står mig bekendt intet i Bibelen om, at sognepræsten skal være en mand, men det står, at mand og kvinde skal føjes sammen.

mandag den 19. marts 2012

Et spørgsmål om valg - 2

Jeg er i forbindelse med mit foregående blogindlæg blevet spurgt:
Men du mener, at seksualitet er noget man selv kan vælge, eller hvad. Jeg forstår det ikke rigtigt? Biseksuelle kan selv vælge, men homoseksuelle og heteroseksuelle kan ikke vælge. Jeg er lidt forvirret. Hvad mener du?

søndag den 18. marts 2012

Et spørgsmål om valg!

Skal man berigtige helt indlysende misvisende, løsrevne og selvmodsigende citater? Tja, nu har jeg i hvert fald gjort det...

Mænd skal også kunne føde børn

Der har på nettet længe floreret en historie om en gravid mand: "The pregnant Mr. Lee".

Historien er ikke sand, men stammer fra en slags online installationskunst, der vil tage emnet op til debat. (Se The First Human Male Pregnancy).

“Manu Sareen diskriminerer kirken i forhold til islam”

Ralf Pittelkow. Den Korte Avis, 18. marts 2012

"Kirkens syn på ægteskabet er et teologisk spørgsmål. Staten skal ikke afgøre teologiske spørgsmål. Staten kan gifte homoseksuelle, men om de kan tildeles ægteskab i kirken, må afgøres af kirken.

Ikke nok med, at staten leger teolog – med kirkeminister Manu Sareen i spidsen. Man gør det oven i købet på en ualmindelig plump og arrogant måde."

fredag den 16. marts 2012

Et nødråb på vej ud af folkekirken

I et debatforum, som jeg deltager i, spurgte en kvinde:
Kære liste
Dette er et nødråb!
Kan nogle fortælle mig, hvor man skal gå hen, ja, i det hele taget hvad man skal gøre, når man som jeg er i mod homovielser?

torsdag den 15. marts 2012

“Hver tredje præst er imod homovielser”

JyskeVestkysten, torsdag d. 15. marts 2012

Næsten hver tredje sognepræst ønsker ikke at vie homoseksuelle, når det fra den 15. juni bliver muligt. Det fremgår af en rundspørge, fra Berlingske Research, der har spurgt 532 præster.
  - Det er ud fra en betragtning om menneskelivet, at jeg ikke kan stå inde for det, forklarer Stefan Klit Søndergaard fra Broager sogn, der er blandt de præster, som ikke ønsker at vie homoseksuelle par.
INDLAND/ SIDE 4-5

lørdag den 3. marts 2012

Dukkefører eller marionet?

"For tiden er kirkeministeren ved at sætte sig ud over grundlovens §4, der forpligter staten til at støtte den evangelisk-lutherske kirke", skriver Katrine Winkel Holm i Jyllands-Posten.

Og hun fortsætter: "Vi skriver kirkehistorie her - på den ufede måde. For mig bekendt har ingen anden kirkeminister dristet sig til at diktere folkekirkens nye ritualer. Dertil kommer, at enhver ved, at Manu Sareens motiv er ligestillingspolitisk ... i klokkeklar modstrid med Den Augsburgske Bekendelse."