torsdag den 19. januar 2012

Korsets forargelse

Endnu en gang sættes krydset over korset - vælgernes kryds og den formodede folkestemning skal man jo tage behørigt hensyn til.

Feltpræsters velsignelser vækker bekymring hos visse biskopper.

"Kan I ikke kalde det for et kryds dernede? Der skal jo endelig ikke være nogen, som tror noget!!"

Dagen tegning i Jyllands-Posten

onsdag den 18. januar 2012

Manu-duktion

Manuduktion betyder ordret at tage ved hånden og vejlede. Og nu sker det igen, når Manu Sareen ifølge Jyllands-Posten og andre medier revser Lego for at fodre børnene med stereotype kønsroller med deres nye produkt, som fortrinsvis henvender sig til piger. "Det er ærgerligt, at Legos unikke og inspirerende legetøj nu er med til at tegne så traditionelle kønsroller, som de gør med Lego Friends", siger han.

tirsdag den 17. januar 2012

Herren bevare din udgang og din indgang fra nu og til evig tid

Det er i de seneste dage blevet kritiseret, hvordan feltpræster udfører jobbet i felten. Der er tydeligvis langt fra de teologiske saloner ud til dem, som udfører deres opgave med livet som indsats. Eller som en udtrykker det: "Skulle præster ikke tale menighedens sprog, ellers ved jeg ikke hvorfor vi har ungdomspræster eller præster som specialiserer sig i at hjælpe hjemløse og udsatte grupper. Nu skal vi passe på at vi ikke bliver alt for selvfede herfra vores trygge lænestole."

mandag den 16. januar 2012

3-4.000 kr for mine tanker

Hold kæft og vær smuk!
Lars Kragh Andersen fik i fredags en bøde på 10.000 kroner for at overtræde straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf, som siger: "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år." Lars' forbrydelse bestod i at skrive følgende på netavisen 180grader:

Selvfed magtfuldkommenhed - den fordækte vilje til magt

Jeg vedkendte mig forleden (se Manu fortæller) ironiens distance overfor selvfed magtfuldkommenhed. I en lørdagsreflektion i Kristeligt-Dagblad d. 14. januar (det kræver login at læse det hele) behandler Sørine Gotfredsen det samme emne og hævder, at problemet med den voksende tillidskløft og utryghed starter hos politikerne selv. Hun skriver bl.a.:

fredag den 13. januar 2012

Manu fortæller

Da Manu Sareen blev kirkeminister, havde han en udmeldelse af folkekirken liggende i sin jakkelomme, og han gik som radikal politiker ind for en adskillelse af kirke og stat. Han har dog ændret opfattelse, hvad han skriver om i en kommentar i Kristeligt Dagblad d. 12. januar 2012.