mandag den 16. januar 2012

3-4.000 kr for mine tanker

Hold kæft og vær smuk!
Lars Kragh Andersen fik i fredags en bøde på 10.000 kroner for at overtræde straffelovens paragraf 266b, den såkaldte racismeparagraf, som siger: "Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år." Lars' forbrydelse bestod i at skrive følgende på netavisen 180grader:
"Jeg er overbevist om, at muslimske mænd i meget stort omfang verden over både voldtager, mishandler og slår deres døtre ihjel. Dette skyldes efter min mening en defekt menneskefjendsk kultur, der bygger på en defekt menneskefjendsk religion, hvis lærebog Koranen om muligt er endnu mere umoralsk, forkastelig og vanvittig end de andre to verdensreligioners manualer tilsammen."
Det undrer mig, at Lars skal straffes for sin opfattelse.

Jeg er jo præst og er ikke enig med Lars i, at Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente er umoralsk, forkastelig eller vanvittig. Og jeg ville heller ikke formulere mig helt så kategorisk i øvrigt.

I grunden tror jeg, at mine tanker om denne sag kun kan takseres til 3-4.000 kroner.