fredag den 29. juni 2012

Strid om vederstyggelighed

Stort til lykke til Frederik Berggren Schmidt for, at han - formoder jeg - har kunnet stå fast på ordets grund.

Og et stort tillykke til biskop Peter Fischer-Møller, som slipper for at se sin lange næse, når han ser sig selv i spejlet; den ser man jo kun i profil.

Og næsen kommer sikkert heller ikke i vejen under biskoppens bibellæsning, som vist nærmest må have karakter af fjernstudium...

Baggrunden for lykønskningerne er:

"Når loven lyver"

JENS KRISTIAN BECH PEDERSEN, ØSTPARKEN 38, OKSBØL
Loven kan ikke ændre på den virkelighed, at et homoseksuelt ægteskab ikke kan skabe, hvad et heteroseksuelt ægteskab kan, nemlig børn og familie.
Lovforslag L 106 om homoseksuelle ægteskaber er 7/6 vedtaget af Folketinget. Og dermed gennemtrumfes med lovgivningsmagt, at samliv mellem homoseksuelle kan etableres som og kaldes ægteskab.
Loven er altså et magtbud. Men loven lyver. For loven kan ikke lovgive om sandhed og virkelighed, sådan som også sovjetkommunistisk sandhedslovgivning forsøgte det.
Loven kan på trods af sit magtbud og sit magtovergreb på ordet ægteskab ikke ændre kristendommens syn på, hvad ægteskab er, eller ændre den virkelighed, at et homoseksuelt ægteskab ikke kan skabe, hvad et ægte heteroseksuelt ægteskab kan, nemlig børn og familie. Så loven lyver.
Og det er synd for de homoseksuelle, at de nu er trukket ind i dette morads af virkelighedsfordrejning, løgnagtig brug af ordet ægteskab og falske ægteskabsritualer, i stedet for at vi respekterer de homoseksuelle for den virkelighed, de står i, nemlig som samlevende, der ikke selv vil eller kan skabe familie, som kvinde og mand kan det.

Offentlig samtale med hinanden

Med denne lovgivningsmæssige forløjethed vil befolkningen stadigt skarpere blive bevidst om den virkelighed, at der herefter vil være ægte ægteskaber og så det, som man lovgivningsmæssigt blot kalder for ægteskaber.
Vi vil ikke kunne undgå offentligt at samtale med hinanden og vore børn om, hvad virkelighedens forskelle er.
Hvad er ægte ægteskab, og hvad er blot lovens forståelse af ægteskab?
Men hvis samtalen føres offentligt, hvad så? Så er spørgsmålet, om denne uundgåelige samtale om, hvad ægte ægteskaber kan skabe, og hvad andre ægteskaber ikke kan skabe, vil kunne undgå at kollidere med straffelovens § 266 b. (Læs resten i Jyllands-Posten...)

“Det kniber med biskoppers samvittighedsfrihed”

Esben Lunde Larsen skriver i Kristeligt-Dagblad:

Det har vakt forargelse hos biskop Kresten Drejergaard og biskop Peter Skov-Jakobsen, at en gruppe præster fra Evangelisk Luthersk Netværk ønsker at indsætte en pastoral vejleder som følge af biskoppernes position i sagen om et nyt vielsesritual.

Det har fået Kresten Drejergaard til at nedlægge forbud mod indsættelse af den nye pastorale vejleder i en kirke i Fyns Stift. Ligesom det har fået hårde ord med på vejen af Peter Skov-Jakobsen, der omtaler handlingen som ”en meningsløs og ligegyldig provokation”.

Under protest

Torsdag d. 7. juni blev den ny ægteskabslov, der blandt andet skal danne juridisk ramme for et ritual for vielse af homoseksuelle, vedtaget i Folketinget. Og mandag d. 11. juni præsenterede 8 biskopper det af kirkeministren forlangte ritual. det skulle være klar til lovens ikrafttræden d. 15. juni. Ved gudstjenesten i Broager kirke, søndag d. 17. juni, læste jeg under meddelelser følgende (som også står på www.broagerkirke.dk) op:

fredag den 22. juni 2012

1/3-ritual

KontraFakten, d. 22. juni 2012

Det nye ritual for vielser af samme køn, som 8 biskopper præsenterede i en kronik i Jyllands-Posten d. 11. juni, har givet anledning til debat

Man har bl.a. fundet bønnernes formuleringer besynderlige. Fx at vi modnes i hinandens kærlige blikke. Det har fået fysikere til at overveje, om blikke virkelig udsender lys? Og sundhedsmyndigheder og Fagbladet Kosmetik vil undersøge, om overdreven eksponering giver overmodning og altså rynker?:

torsdag den 21. juni 2012

Præventiv berigtigelse - 3

"Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express it. Every concept that can ever be needed, will be expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its subsidiary meanings rubbed out and forgotten. Every year fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller. There's no reason or excuse for committing thoughtcrime. It's merely a question of self-discipline, reality-control. The Revolution will be complete when the language is perfect. Newspeak is Ingsoc and Ingsoc is Newspeak.
Under arbejdstesen: “Man skal berigtige et forhold, hvorom der i fremtiden med en vis sandsynlighed ville kunne opstå tvivl om, hvad man egentlig har sagt, gjort eller ment”, har jeg før anvendt og arbejdet med begrebet “præventiv berigtigelse”.

tirsdag den 19. juni 2012

Ekstrem tolerance

Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, har kritiseret Evangelisk-Luthersk Netværks indsættelse af en Pastoral Vejleder. Han mener, at at det er en meningsløs provokation, når præsterne har lov til at sige nej til at udføre ritualet. Det viser, mener han, “en ekstrem høj grad af rummelighed i folkekirken”. Det citeres han for i artiklen “Konflikten optrappes: Københavns biskop raser mod højrefløjspræster” (Kristeligt-Dagblad 15. juni 2012):

“Det er en meningsløs og ligegyldig provokation at vælge at udsondre sig på den måde, og det grænser til hykleri. Jeg forstår ganske enkelt ikke, hvad problemet er. Det mindretal af præster, som ikke ønsker at vie par af samme køn, har en klar, lovfæstet ret til at sige nej. Det i sig selv viser en ekstremt høj grad af rummelighed. At denne fløj mener, at biskopper og provster, som går ind for kirkelige vielser af par af samme køn, automatisk gør sig ubrugelige som vejledere i andre teologiske spørgsmål, viser en helt eklatant mangel på respekt for deres teologiske fagfæller og tilsynsførende”.

torsdag den 7. juni 2012

Kirkens bud på homo-vielsesritual lækket

I følge forlydender i pressen vil den føjelige del af landets biskopper på mandag aflevere et ritual for homovielser til kirkeminister Manu Sareen.

Men heltnormalt.dk kan i dag meddele:

Ringrideroptog i Broager 2012

Første week-end i juli holdes der ringriderfest i Broager.

Der indledes med et stort, festligt og farvestrålende optog med 360 udklædte cykelryttere, som går gennem byen hen til festpladsen under akkompagnement af Gråsten Garden, Sønderborg Garden, Braue Brandværns Show-Band og Husby Feuerwehrs Orchester.

tirsdag den 5. juni 2012

Ved magt og ved styrke, men ikke ved ånd

»Ikke ved magt, og ikke ved styrke, men ved min ånd, siger Hærskarers Herre!« Sådan lød engang sloganet for Kristeligt-Dagblad.

Det er i øvrigt en avis, som jeg efterhånden mest kender ikke fra de højere luftlag, men fra skyen. Det skyldes, at den postleverede avis først dukker op i postkassen ved min bopæl hen på eftermiddagen, hvorfor jeg oftest når at læse netudgaven tidligere i løbet af dagen og ofte slet ikke får kigget i papirudgaven.