fredag den 29. juni 2012

Under protest

Torsdag d. 7. juni blev den ny ægteskabslov, der blandt andet skal danne juridisk ramme for et ritual for vielse af homoseksuelle, vedtaget i Folketinget. Og mandag d. 11. juni præsenterede 8 biskopper det af kirkeministren forlangte ritual. det skulle være klar til lovens ikrafttræden d. 15. juni. Ved gudstjenesten i Broager kirke, søndag d. 17. juni, læste jeg under meddelelser følgende (som også står på www.broagerkirke.dk) op:

Under protest

Der har i Broager Sogn været nogle udmeldelser af Folkekirken i protest mod 8 biskoppers præsentation af nyt ritual for vielse af to af samme køn.

Det er en protest, som jeg godt forstår, for jeg mener heller ikke, at selve ritualet eller måden, det er indført på, hører til i en kristen kirke.

Men jeg synes ikke, at man nødvendigvis behøver at drage den konsekvens at melde sig ud af Folkekirken. For samtidig med, at store dele af Folkekirken nu mere og mere underlægger sig statslig styring og diktat, så er Broager Kirke altså stadig vores lokale sognekirke med udbredt selvstyre og forkyndelsesfrihed.

Og den frihed vil jeg som sognepræst benytte mig af. Det betyder dels, at jeg ikke vil anvende det nye ritual, dels at jeg ikke vil undlade at kritisere dem, som har indført det, og sætte spørgsmålstegn ved deres åndelige autoritet i forhold til præsteløfte, bispeløfte, bekendelsesskrifter, samt bibelske skrifter.