torsdag den 21. juni 2012

Præventiv berigtigelse - 3

"Don't you see that the whole aim of Newspeak is to narrow the range of thought? In the end we shall make thoughtcrime literally impossible, because there will be no words in which to express it. Every concept that can ever be needed, will be expressed by exactly one word, with its meaning rigidly defined and all its subsidiary meanings rubbed out and forgotten. Every year fewer and fewer words, and the range of consciousness always a little smaller. There's no reason or excuse for committing thoughtcrime. It's merely a question of self-discipline, reality-control. The Revolution will be complete when the language is perfect. Newspeak is Ingsoc and Ingsoc is Newspeak.
Under arbejdstesen: “Man skal berigtige et forhold, hvorom der i fremtiden med en vis sandsynlighed ville kunne opstå tvivl om, hvad man egentlig har sagt, gjort eller ment”, har jeg før anvendt og arbejdet med begrebet “præventiv berigtigelse”.

Uden at anvende samme begreb, har Rokokoposten skrevet om dette emne og meget elegant udvidet området til også at omfatte endnu uudtalte udtalelser. 
Politiker trækker kontroversiel udtalelse tilbage på forhånd
“Jeg undskylder, hvis jeg antyder noget som helst negativt om nogen eller noget – det er ikke meningen,” forsikrer politiker forud for sin chokerende udmelding, som vedkommende allerede fortryder... Rokokoposten, 20. juni 2012
Se
Præventiv berigtigelse
Præventiv berigtigelse - 2
samt i samme boldgade
Præventiv tilbageholdenhed