fredag den 29. juni 2012

“Det kniber med biskoppers samvittighedsfrihed”

Esben Lunde Larsen skriver i Kristeligt-Dagblad:

Det har vakt forargelse hos biskop Kresten Drejergaard og biskop Peter Skov-Jakobsen, at en gruppe præster fra Evangelisk Luthersk Netværk ønsker at indsætte en pastoral vejleder som følge af biskoppernes position i sagen om et nyt vielsesritual.

Det har fået Kresten Drejergaard til at nedlægge forbud mod indsættelse af den nye pastorale vejleder i en kirke i Fyns Stift. Ligesom det har fået hårde ord med på vejen af Peter Skov-Jakobsen, der omtaler handlingen som ”en meningsløs og ligegyldig provokation”.

Når man ser de to biskoppers tilgang til folkekirken, forstå man bedre og bedre, hvorfor Grundtvig for mere end 150 år siden aktivt bekæmpede en kirke, som ikke tog hensyn til den enkeltes tros- og samvittighedsfrihed. Dengang, som i dag, er det tydeligt, at det stadig kniber med viljen til samvittighedsfrihed, når man ser på de to biskoppers ord og handlinger.

[...]

Af Grundtvig kan vi lære, at datidens bønder og nutidens præster naturligvis skal have mulighed for fuld samvittighedsfrihed. Derfor skal præster i den danske folkekirke, som af samvittighedsårsager ikke ønsker teologisk vejledning fra biskopper som Drejergaard og Skov-Jakobsen have mulighed for at forsamle sig i en hvilken som helst folkekirke, indsætte en pastoral vejleder og anvende denne i de spørgsmål, de måtte have lyst til. Det er jo ikke netværkets præster, der har set stort på bibel og bekendelse i sagen om et nyt vielsesritual!

Folkekirken er ikke en bispekirke, og jeg opfatter det hverken som ”meningsløst” eller som en ”ligegyldig provokation” fra netværkets side. Jeg ser det som en seriøs sag om samvittighedsfrihed, som biskopperne skulle tage meget alvorligt.

(Læs hele kommentaren i Kristeligt-Dagblad...)