fredag den 29. juni 2012

Strid om vederstyggelighed

Stort til lykke til Frederik Berggren Schmidt for, at han - formoder jeg - har kunnet stå fast på ordets grund.

Og et stort tillykke til biskop Peter Fischer-Møller, som slipper for at se sin lange næse, når han ser sig selv i spejlet; den ser man jo kun i profil.

Og næsen kommer sikkert heller ikke i vejen under biskoppens bibellæsning, som vist nærmest må have karakter af fjernstudium...

Baggrunden for lykønskningerne er:

En meget modig præst

Mod er ikke fravær af frygt. Mod
er at fortsætte med sit arbejde
uanset fyringstrusler.
TV2øst kunne i går meddele:
Sognepræsten i Tersløse, Frederik Berggren Smidt, er imod homovielser i Folkekirken. Han kalder det en vederstyggelighed og siger, at udviklingen i Folkekirken bringer Gud sorg. ... 
Biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, bekræfter, at han har en tjenstlig samtale med Tersløse-præsten i morgen, men han ønsker ikke at sige noget om sagen i dag [torsdag]. (Se artikel...)

Og en biskop uden nogen sag

Og her i dag kan man så læse:
Rabaldermøde endte med erklæring
Præsten i Tersløse ved Sorø blev fredag enig med biskoppen om, at de er helt uenige om vielser af homoseksuelle. [...]
På mødet fredag eftermiddag fastholdt præsten sine synspunkter. Men han gav samtidig udtryk for, at han respekterer homoseksuelle og ønsker at blive i den danske folkekirke.
Mødet endte med, at præst og biskop underskrev en erklæring, hvor de populært sagt var enige om at være uenige. Præsten slap altså uden en påtale eller andre diciplinære foranstaltninger.
- Det er jeg glad for. Og jeg ser nu frem til at fortsætte arbejdet i mit sogn, siger Frederik Berggren Smidt til TV2 ØST.