fredag den 14. november 2008

Feltpræst i skudlinjen for omgang med våben

Et fotografi af en feltpræst, der poserer med håndvåben, vækker debat om feltpræsters rolle. Mange var klar med kritik. Biskop Erik Norman Svendsen var dog klar i mælet: 
"Der er for mig at se ingen som helst grund til at forarges på feltpræsten, der blot har haft et muntert frikvarter med sine soldaterkolleger i en presset og dødsensfarlig hverdag. Både forsvaret og feltprovsten har desuden været endog særdeles tilfreds med feltpræstens indsat under meget vanskelige vilkår, – Derimod kan min respekt for de medier, der finder det relevant at offentliggøre et privat foto og dermed hænger præsten ud, ligge på et meget lille sted." Kristeligt-Dagblad 14. november 2008
Det er på ingen måde forargelige billeder eller forkert adfærd.

tirsdag den 1. januar 2008

Om denne blog - i mobilformat

Her link til tekster på denne blog, som ikke umiddelbart vises på mobilformatterede enheder:
"Vi tillader os at stille spørgsmålstegn ved alting, og vi mener, at det er vigtigt at gøre det. Selv det, som vi regner for godt og sandt og guddommeligt, stiller vi spørgsmålstegn ved. Og selv om vi måske er bange for at blive rystet i vore forestillinger og for at få afsløret nogle af vore antagelser som ubegrundede fordomme, så bliver vi ved med at stille kritiske spørgsmål både til os selv og andre. Vi er overbeviste om, at sandhed er et gode, og at Gud påskønner vores søgen efter sandhed."