lørdag den 31. marts 2012

Fornuftens fremmarch eller taktisk tilbagetog

Trækken i land
Kirkehistorikeren Thorkild C. Lyby skriver ud fra et grundtvigsk frihedssyn, at alle ægteskaber bør indgås for en borgerlig øvrighed, hvorimod velsignelsen er kirkens sag. Med en sådan frihed i åndelige anliggender...

"... vil næppe nogen tabe noget. Det vil ikke være vanskeligt for personer af samme køn at finde præster, der vil velsigne deres forhold.
     At det heller ikke er vanskeligt at gøre en velsignelse af et borgerligt ægteskab mellem personer af forskelligt køn til en lige så smuk højtidelighed som det retsstiftende kirkebryllup, det har erfaringen jo for længst vist".

Og Kathrine Lilleør skriver på sin blog, at hun også synes, at det er en god ide, at biskopperne vil have den juridiske del af vielserne ud af kirken. Selv om Kathrine Lilleør er ganske klar over, at det kan se ud som om, at hun er på taktisk tilbagetog, så er det slet ikke tilfældet. Med et "voila!" forklarer hun:
"Jura er nemlig magtens sprog. Magtens sprog hører til på rådhuset, mens kærlighedens sprog hører til i kirken. Hvis vi fjerner det juridiske fra vielsen, bliver ethvert bryllup i kirken en velsignelseshandling. Sådanne handlinger kan den enkelte præst frit administrere. Det har vi altid gjort. Uden biskoppelig indblanding. Således begynder mange kobber-sølv og guldbryllupper i kirken, og her må man som præst finde et ritual, der giver mening. Om rådhusbrylluppet blev afholdt for en time eller for 25 år siden, er vel underordnet. Hvilket køn parret måtte have, vil kun et mindretal af præster interessere sig for".
Berlingske blogs, Lilleør: Vielser ud af kirken

Taktisk kort over planer, som betød fremmarch for nogle og tilbagetog for andre.