lørdag den 31. marts 2012

Præventiv berigtigelse - 2

I en tid med nysprog og omstyrtning af hævdvundne institutioner er det ganske svært at være med på beatet og selv bidrage med nyskabelser.

Men tilfældigvis er selv jeg faldet over et lille guldkorn: Præventiv berigtigelse. Udtrykket er ganske enkelt ikke anvendt af andre før. Ikke på nettet i hvert fald, hvad en googlesøgning viser.

Jeg har overvejet at tage patent og udvikle konceptet yderligere, da jeg tror, at der er et stort marked for det. Arbejdstesen er:  “Man skal berigtige et forhold, hvorom der i fremtiden med en vis sandsynlighed ville kunne opstå tvivl om, hvad man egentlig har sagt, gjort eller ment”.

Tilsyneladende er jeg kun først ude med selve udtrykket, for andre, som måske læser med på disse sider, er allerede godt i gang med at anvendelse af begrebet.

Således har kirkeminister Manu Sareen ladet Søndagsavisen berigtige noget i forhold til artiklen Præster truer med helvedes flammer.

Præcisering: Søndagsavisen skal præcisere, at Manu Sareen kun er blevet mødt af dommedagstrusler fra præster og ikke biskopper.

Det interessante i sagen er, at der præciseres noget, som slet ikke hævdes i artiklen. Er der tale om en præventiv berigtigelse? Ligger der en god historie bag eller nærmere foran, som vi endnu ikke kender?

Eller er der bare tale om en eller anden bizar misforståelse? Mon ikke det er tilfældet, for biskopperne frygter tilsyneladende hverken Gud eller Fanden og kunne nok heller ikke finde på at true andre med dem...