mandag den 19. marts 2012

Et spørgsmål om valg - 2

Jeg er i forbindelse med mit foregående blogindlæg blevet spurgt:
Men du mener, at seksualitet er noget man selv kan vælge, eller hvad. Jeg forstår det ikke rigtigt? Biseksuelle kan selv vælge, men homoseksuelle og heteroseksuelle kan ikke vælge. Jeg er lidt forvirret. Hvad mener du?
Da jeg var soldat, spøgte vi med militærhemmeligheder og kunne finde på at sige til hinanden: Jeg kan godt fortælle dig om vores planer, men så er jeg nødt til at slå dig ihjel bagefter. ;-)

Og nu siger du, at du er lidt forvirret. Og du risikerer at blive mere forvirret, når du beder mig svare på, hvad jeg mener, men altså:

Det ligger i selve begrebet, at biseksuelle kan vælge selv. (Og endda det er forenklet sagt).

Jeg kunne aldrig finde på at uden videre at sige, at homoseksuelle kan vælge selv. Det har jeg ikke sagt, og jeg mener det ikke.

Når det er sagt, så kunne jeg heller ikke finde på at sige det modsatte, at homoseksuelle ikke kan vælge selv. Det hænger sammen med, at jeg antager, at homoseksualitet kan forklares både essentialistisk og konstruktivistisk (jf. http://da.wikipedia.org/wiki/Homoseksualitet, Årsager). Og i det omfang, at forklaringen er konstruktivistisk, kan der siges at være en valgmulighed hos den enkelte eller i miljøet. Det er der vist også omfattende belæg for både i skøn- og faglitteratur.

Endelig er det efter min opfattelse en forenkling (også hos mig) at kalde homoseksuelle homoseksuelle. Jeg foretrækker udtrykket "mennesker med homoseksuel adfærd". Bl.a. fordi jeg mener, at homoseksualitet ikke er en entydig størrelse eller identitet. Deraf følger, at heteroseksualitet heller ikke kan være en entydig størrelse, for så vidt at det sidste begreb afledes af det første.

Vh Stefan