Kompromitterende udtalelser

Kirkeministeriet udsendte d. 3. januar 2012 en Vejledning om brug af sociale medier, hvori der bl.a. står, at præster skal udvise god dømmekraft og afstå fra udtalelser, som kompromitterer folkekirken.

Det er en fin vejledning. Jeg ville ønske, at ikke blot præster, men også andre ville følge den.

Her vil jeg afsøge området og pege på nogle tilfælde, hvor jeg mener, at vejledningen ikke bliver fulgt.

I respekt for §7 i Rhinoloven og i despekt for flere af de andre §§ i samme lov.

Stefan Klit Søndergaard 
sognepræst

Hør en prædiken: praediken.post-boks.dk