lørdag den 26. maj 2012

Nem og hurtig død

En hue til for tidligt fødte.
Et nemt lille strikke-projekt, der gør
god gavn på hospitalet.
Man kan godt føle sig som en jeronimus og en teologisk dinosauer, når ens opfattelser af forskellige småting ikke passer til tidens stemning. Hvor alvorlig er i fx idealiseringen og idyliseringen af homoseksuelle parforhold og indførelse af et kirkeligt ritual for indgåelse af dem? Det er dog kun tegn på teologisk nedsmeltning. Der er ikke nogen, der dør af det, så det drejer sig højest om de dele af triaden hor1, mord og frafald, som man kan omvende sig fra og så at sige gøre skaden god igen.

Skadebegrænsning
er også temaet i en vejledning, som ombudsmanden har pålagt Sundhedsstyrelsen at udsende. Vejledingen handler om, at Sundhedspersonalet skal drage omsorg for døende fostre, som er i live efter en abort.
[...] Sundhedspersonale bør yde omsorg til børn, der stadig er i live efter en provokeret eller spontan abort.  Det er børn, som er uafvendeligt døende, men som stadig for eksempel trækker vejret, har hjerteslag eller tydelige bevægelser [...]
Der er livstegn hos cirka ti procent af de børn, der kommer til verden ved sene provokerede aborter, det vil sige efter 12. graviditetsuge. Dem blev der foretaget 877 af i 2010 [...]  
”Det er et vanskeligt område, men at sikre omsorgen for det barn, der ikke kan leve længere, er højst nødvendigt. Det handler blandt andet om at have en struktur på afdelingen, der gør det muligt at få plads og tid til den proces, hvor et lille barn, som er uafvendeligt døende, bliver behandlet med værdighed. Arbejdspres og travlhed må aldrig betyde, at der ikke bliver givet hjælp til det allermest skrøbelige, vi har,” siger Jordemoderforeningens formand, Lillian Bondo... 
I langt de fleste tilfælde dør fostrene, inden de fødes, men i nogle tilfælde lever barnet i minutter eller timer efter aborten [...]
Folketingets ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, kalder det ”vanskeligt at fastsætte regler på menneskelivets absolutte yderområder”: 
”Normalt har vi at gøre med klager fra rigtige levende mennesker, så det er usædvanligt, at vi går ind i sådan en sag. Men hovedproblemstillingen var, at de små børn blev efterladt på en måde, der kunne rejse spørgsmål i forhold til menneskerettighederne om en værdig behandling. De ansvarlige læger og jordemødre manglede vejledning i, hvordan de skulle håndtere det, og der opstod situationer, som personalet fandt etisk uacceptable, blandt andet fordi det var uklart, hvem der havde ansvaret. Men efter at vi har ført en dialog med myndighederne, er der kommet mere præcise retningslinjer,” siger Jørgen Steen Sørensen, der stadig følger sagen.  Kristeligt-Dagblad, 26. maj 2012: Fostre, der lever efter abort, skal sikres omsorg
Ja, det er en vanskelig øvelse at give fostrene en værdig død.

Når det gælder spontane aborter, må man vel drage omsorg, give tryghed og lindre smerte, mens fostrenes liv rinder ud.

Når det gælder provokerede aborter, burde man overveje at fortsætte og gennemføre den påbegyndte behandling på en ordentlig måde og aflive fostrene hurtigt og effektivt. Og hvis etikken halter her, så halter den nok i det hele taget...

  1. Jf. Ivan Larsen, som er præst og forkæmper for homo-vielser i folkekirken. Han er ikke interesseret i at overtage hetero-normativiteten: "Der findes homoseksuelle, som lever i monogame forhold livet igennem, som også er det heteroseksuelle ideal. Men det er ikke vores tradition generelt. Vores tradition er, at vi kan leve i par, men i et åbent forhold uden at nogen behøver forarges over det.” KD: Sognepræst om vielse af homoseksuelle: Missionen fuldført