mandag den 17. september 2012

Overvældende usmageligt?

Advarsel: Afbildede græshoppe Romalea microptera er 
dødelig giftig for fugle og forårsager opkastning hos
mindre pattedyr.
Det er fornyligt kommet frem, at en præst har sagt op, fordi en kollega ved en gudstjeneste havde spist en levende græshoppe. (JV: Præst spiste græshoppe - kollega sagde op). Præsten, der sagde op, havde forinden klaget til domprovst og biskop og kaldt græshoppespisningen et stunt og kirkeligt dyredrab, men fik sin klage afvist. (BT: Jysk præst spiste græshoppe under gudstjeneste: Kollega siger op i protest).

Den særligt sensitive
person.  Hvordan man
kan trives i en over-
vældende verden.
Her på redaktionen finder vi det ikke rimeligt, at BT antyder, at det er noget særligt ved at være imod græshoppespisning. De øvrige aktører i historien er jo også jyske og går klart ind for det, også selv om de ikke alle måtte være praktiserende græshoppespisere.  Derimod er det meget passende, at avisen har bragt nyheden under kategorien Utroligt men sandt.

Det er blevet antydet, at præsten, der har sagt op skulle være naiv (KD) og alt for nærtagende. Måske skulle vedkommende søge hjælp hos en anden tidligere præst, som holder kursus om særligt sensitive mennesker, om hvem det bl.a. hedder: ”Jeg har en god fornemmelse for, hvordan dyr og planter har det”.

Formodentlig har denne historie givet inspiration til Rokokopostens ”Usmageligt at udstille moselig på museer”.

Odense Domkirke,
hvor Knud den Helliges
 jordiske rester udstilles.
Igen er det nødvendigt med en redaktionel bemærkning: Vi har ikke nogen særlig præference, hvad angår udstilling af moselig (døde eller levende). Men af helt personlige og indlysende grunde finder vi det ganske upassende at udstille næsehorn i levende endsige udstoppet tilstand. Og vi finder det også urimeligt, at man udstiller mennesker, der har fået en kristen begravelse. Her må gravfreden gælde. (Fik du den Kresten Drejergaard? Vis respekt for Knud, få ham dækket til, og lad ham hvile i fred for nyfigne blikke!)

[Se også DR: Nationalmuseet vil ikke vise skalpe (19.09.12)]