fredag den 31. august 2012

Store og små agurker

Tilbagevendende sommeren igennem var også diskussionen, om Enhedslisten er et demokratisk eller et revolutionært parti. Arven fra stalinismen røber sig jo indimellem, når selv højtstående medlemmer af partiet ikke rigtig kan aflægge gamle vaner, man kommer til at sige, at man skal afskaffe militær og politi, samt ikke mindst ejendomsretten, som skal indskrænkes til at omfatte højest ens personlige tandbørste.

Altid oplagte Carsten Breengaard påstod dog i en kronik i Jyllandsposten d. 18. august: "Revolutionen har da fundet sted". Hovedpointen er, at når staten alligevel beslaglægger folks indkomst for at overføre den til andre, så er der slet ikke behov for at nationalisere produktionsmidlerne.

I den forbindelse er der ifølge Breengaard sket et angreb på familierne som økonomisk ansvarlig og selvstændig enhed, idet staten har overtaget forældrerollen. Og moralen er også under forandring, når man vil indføre mere og mere kontrol og anonymt angiveri:
"En af revolutionens helt særlige strategier er forsøgt solgt som ny og bedre moral. Men der er faktisk tale om en af proletar- og almuesamfundets mere modbydelige institutioner. Sladder og angiveri. I Rom belærte kejser Trajan i år 112 en embedsmand om, at det var »uværdigt for vor tid at benytte anonyme anmeldelser«, men sådan ser Thor Møger ikke på det, tværtimod! Proletariatet har altid ret; dets kultur bliver ophøjet til højeste socialnorm. Og da privatsfæren er afskaffet, giver resten jo sig selv. Naboen er som i DDR ansat som stikker. Og det er ikke bare til statens, men også til egen fordel. Jo mere du stikker naboen, des flere overførselsindkomster bliver der til dig."
 Se hele kronikken...