torsdag den 5. april 2012

“Har Manu Sareen et problem?”

Tillidssvækkende
»Troværdighed er guld værd i politik–og det modsatte er omvendt meget lidt værd. [...] Opfatter ens politiske allierede eller potentielle samarbejdspartnere én som svær at stole på, kan det være et alvorligt handicap.

Det burde kirke- og ligestillingsminister Manu Sareen (RV) måske skrive sig bag øret. Den dansk-indiske politiker med den sympatiske udstråling er ihvertfald siden sin udnævnelse gentagne kommet med udsagn, som for mange andre har fremstået som på kant med sandheden. Senest denne uges historie om, at han hævdede, at han skulle have hørt danske præster true ham med straf på “dommedag”, hvis regeringen indførte kirkelige vielser for homoseksuelle. «
Peter Kurrild-Klitgaard, professor i statskundskab, gennemgår ministerens troværdighedsproblemer mht.
  • dommedagstrusler, 
  • manglende dokumentation for påstået gavn af flere kvinder i virksomhedsbestyrelser, 
  • misbrug af Henrik Højlund-citater, 
  • manglende dokumentation for andres påståede politisering, 
  • fejlagtig påstand om at være den første indvandrerminister i Danmark. 
Læs detaljerne på peterkurrild.blogs.berlingske.dk...
Se også  på denne blog: Manu fortæller...