fredag den 6. november 2015

Redaktionelle friheder...

Denne hjemmeside er foranlediget af Kirkeministeriets vejledning om brug af sociale medier med en opfordring til, at man skal afstå fra kompromitterende udtalelser.

Som fx i et Facebook-opslag, hvor redaktøren for Præsteforeningens Blad, teolog, forfatter, musiker mm. Jakob Brønnum kommenterer en artikel fra Ekstrabladet.

Man fandt kommentarerne meget uheldige for Jakobs funktion som redaktør. Jakob har siden forklaret sig nærmere og sluttet med:
"Intet af dette har ligget i forlængelse af mit arbejde som redaktør. Jeg beklager alvorligt disse misforståelser."
Derfor har jeg valgt at fjerne referatet af debatten fra denne side.

S.K.S.