onsdag den 9. november 2016

Præsident Trump, Brexit, EU-afstemning

Alle gode gange 3. Og hver gang til stor overraskelse i medie- og politikerkredse.

Måske skulle den første statsmagt overveje sit forhold til den fjerde statsmagt og opsøge alternative medier og vagthunde som Wikileaks i meget højere grad.

Måske skulle de bare tænke selv.

Måske skulle presse og politikere være mere ydmyge og begynde at respektere alle borgere igen og indse og erkende at
  1. enhver vælger sætter sit kryds efter ærlig overbevisning ud fra, hvad vedkommende mener er bedst for sig og sine. Bedst for familien, for unge og gamle, for velfærd, for landet og måske også for verden. Og ud fra en afvejning af, hvad der ved ethvert valg skal tages mest hensyn til. Det er jo derfor vælgere bevæger sig og skifter ud, hvem de stemmer på.
  2. enhver stemme er lige meget værd, uanset vælgerens uddannelse, stand eller alder: For Gud lader også på valgdage sin sol skinne eller regnen regne på alle mennesker, uanset hvor de sætter deres kryds.
For demokratiets skyld. Og tillykke til USA for øvrigt.