lørdag den 26. november 2011

Åbent brev til Danmarks biskopper: Er virkeligheden nu noget, vi selv skaber?

Kristeligt Dagblad, d. 26. november 2011

Kan det virkelig passe, at samtlige biskopper i Danmark mener, at det homoseksuelle parforhold er af samme art som ægteskabet mellem mand og kvinde, spørger præster i fælles brev.

Den 23. november om morgenen kunne man læse på Kirkeministeriets hjemmeside, at regeringen har besluttet, at homoseksuelle par skal kunne indgå ægteskab på rådhuset og i folkekirken på lige fod med ægtepar bestående af en mand og en kvinde, og at der skal udarbejdes et ritual for homoseksuelle pars ægteskabsindgåelse.

Vi var nok en del, for hvem denne regeringsbeslutning kom overrumplende, idet diskussionen om, hvorvidt et registreret partnerskab er det samme som et ægteskab, stadig pågår og skiller vandene i folkekirken.

Men selvfølgelig burde ingen være overrasket over, at kirkeministeren ønsker at gå imod sproget, al menneskelig erfaring samt 2000 års kirkelig og verdslig forståelse af ægteskab og familie.

Hvad der imidlertid kan undre, det er, at man i bekendtgørelsen fra Kirkeministeriet kan læse, at biskopperne har tilkendegivet, at de vil indgå i samarbejdet om at udarbejde det nye vielsesritual.

Kan det virkelig passe, at samtlige biskopper i Danmark er af den overbevisning, at det homoseksuelle parforhold er af samme art som ægteskabet mellem mand og kvinde?

Kan det passe, at samtlige landets biskopper er uanfægtede af, at kirkens ægteskabsvelsignelse hidtil har hvilet på Skriftens ord om, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde?

Kan det passe, at samtlige landets biskopper er uanfægtede af, at kravet om, at det registrerede parforhold skal regnes for et ægteskab, udtrykker en ukristelig tro på, at virkeligheden er noget, vi mennesker selv skaber; at virkeligheden altså ikke er givet, men er en menneskelig konstruktion?

Ifølge denne tro skabes virkeligheden i den menneskelige bevidsthed – ”vi er, hvad vi synes, vi er ”.

For kristent forstået er mennesket skabning, og virkeligheden skabt af Gud. Ægteskabet (foreningen af de to ”forskelligheder”, mand og kvinde) er en gudgiven ordning, hvoraf alt menneskesamfund udspringer.

Samtidig er denne forening af mand og kvinde et billede på Kristus og kirken, hvilken det eksisterende vielsesritual tydeligt understreger.

Lad det være sagt, så det ikke skal misforstås: at ægteskabets ordning som familiestiftende velsignelse ikke er ensbetydende med en fordømmelse af homoseksuelle mennesker.

Men den angiver en forskel – den forskel, at ikke ethvert menneskeligt forhold bygget på kærlighed er et ægteskab, for ægteskabet er noget ganske bestemt: det forpligtende forhold mellem mand og kvinde. Velsignelsen lyses ikke over følelser, men over ordningen. Denne ordning bliver af Gud selv kaldt velsignet, hvilket alene er grunden til, at kirken velsigner den.

Undertegnede præster i folkekirken er ganske uforstående over, at I biskopper uden videre kan forene jeres bispeløfte om troskab mod bibel og bekendelse med udarbejdelsen af et ægteskabsritual for homoseksuelle. Vi forventer en omhyggelig redegørelse for hver enkelt biskops teologiske begrundelse for et sådant rituals overensstemmelse med Skriften og bekendelsen.

Dette så meget desto mere, som vi i vores præsteløfte har lovet at agte vores foresatte. Men hvordan kan man som præst agte en biskop, der lader hånt om Skriften og bekendelsen, og som åbenlyst føler sig kaldet til at formulere en ny virkelighed?

Det er trist at se, at den offentlige mening åbenbart er mere skræmmende for vor tids biskopper, end de vilde dyrs tænder i Colosseum var det for oldkirkens biskopper.

Agnete Raahauge, sognepræst, Hørup Sogn, Haderslev Stift; Claus Thomas Nielsen, sognepræst, Stauning , Skjern Pastorat, Ribe Stift; Søren Holm, sognepræst, Flødstrup-Ullerslev Pastorat, Fyns Stift; Karsten Bjerreskov Farup, sognepræst, Herstedvester Sogn, Helsingør Stift; Elisabeth Krarup Jensen, sognepræst, Augustenborg Sogn, Haderslev Stift; Morten Rydal, sognepræst, Hem-Hindborg-Dølby Pastorat, Viborg Stift; Jesper Bacher, sognepræst, Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe Pastorat, Lolland-Falster Stift; Margrethe Horstmann, konstitueret sognepræst, Søllested-Skovlænge-Gurreby Pastorat, Lolland-Falster Stift; Sten Vedstesen, sognepræst, Brøns-Vodder Pastorat, Ribe Stift og Morten Brøgger, sognepræst, Stillinge-Hejninge Pastorat, Roskilde StiftSe kommentar i Samarbejdspolitik over for den hedenske stats etos og guder...